Fagdatasystem for Miljørettet Helsevern
Miclis har i 2009 videreutviklet Windows versjonen av fagdatasystemet for Miljørettet helsevern. eMil programmet har sitt utgangspunkt i MA3 som Mattilsynet bruker, og dette har igjen sitt opphav i MBA som næringsmiddellaboratoriene bruker. Nå er eMil og MBA slått sammen i et nytt program MBA3X som omfatter sak/brevjournalsystem, samt fagdata for miljørettet helsevern og laboratorium. I innstillingene til programmet kan brukeren velge å aktivere bare sak/brevjournal eller å kombinere dette med fagdatasystem for miljørettet helsevern og/eller laboratorium.


Funksjonalitet
Befaringer og andre tilsynsbesøk logges og registreringene kan brukes til fletting av tilsynsrapporter etter egendefinerte maler.

Inn- og utgående brev journalføres på virksomhet, sak, saksbehandler, frister osv. Utførte tilsyn, brev, laboratoriedata og andre kontakter utgjør en lett tilgjengelig historikk.

Det er mulig å registrere pålegg og vedtak, samt følge opp disse med frister.

Status for godkjenning på alle virksomheter gir bedre oversikt.

En virksomhet kan ha flere underenheter med hver sin objekttype eller bransjekode.
Nyheter

Vedlegg

I brevjournalen kan brev generelt være i MS-Word eller PDF format. I tillegg kan det trekkes inn vedlegg i alle slags fil-formater, f.eks Excel, Outlook, PowerPoint osv. Vedleggene samles i en ZIP-fil og plasseres i mappe for år og måned på samme måte som hoveddokumentet.


PDF rapporter
Brev som skal sendes ut kan omformes fra MS-Word til PDF. Programmet bruker Miclis PDF generator som produserer rapporten ved et klikk på "Lag PDF"
Tilsynsplanlegging

Alle tilsynsobjekter kan tilordnes en bransjekode (objekttype) på 2+2 siffer. Hver bransjekode tilordnes så en tilsynsklasse 1 - 5 som definerer en ønsket tilsynsfrekvens.  MBA3X kan på grunnlag av dette generere rapport som for hver saksbehandler foreslår hvilke virksomheter som står for tur måned for måned.


Etiketter
MBA3X kan skrive adresselapper og andre typer etiketter på vanlige etikettskrivere, bl.a Dymo LabelWriter.

Rapporter
MBA3X har en rekke rapporter for opptelling av nøkkeltall. Rapportene kan overføres til Excel pivottabeller for presentasjon i grafer og diagram.

Kontakt: Miclis as
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 4
2609 Lillehammer
firmapost@miclis.no
tlf: 61246560