Firmapost at miclis.no
Tlf: 61246560
Faks: 61246561

Om Miclis

Miclis as ble etablert i 1985. Det har som utgangspunkt utvikling og vedlikehold av edb-systemer for laboratorier og tilgrensende virksomhet. Dette har etter hvert utviklet seg til også å omfatte programvare for tilsyn og web-utvikling og drifting av ulike datatjenester.

Miclis as
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 4
2609 Lillehammer
org.nr: 939 194 517 mva

Ansatte Telefon direkte E-post @miclis.no
Einar Tvete 41 63 37 34 einar
Eirik Holten 67 07 86 17 eirik
Marit Tvete 61 24 65 60marit
Roy  Markussen 33 39 52 82 roy
Tor Jonas Onsrud 98 82 02 20 tjo