Hoved Kontakt Bilder Pris Forhandler
MonArk II

Har du behov for å bedre holde orden på brev og dokumenter?  Da har du bruk for MonArk II

Systemet inneholder:

  • Brevjournal med data om all inn- og utgående post.
  • Saksarkiv for dokumenter som tilhører samme sak.
  • Adressat-tabell med navn, adresse, telefon, telefaks, kontaktpersoner o.s.v til bruk i brevjournalen
  • Fletting av dokumenter mot Word, Excel, Outlook m.m basert på egendefinerte maler.
  • Utskrift av adresseetiketter
  • Automatisk navngiving, plassering og kryptering av utgående dokumenter.
  • Rask gjenfinning av saker og dokumenter basert på adressat, arkivnøkkel, saksnummer, stikkord osv.
  • Utskrifter av postlister
  • Flerbrukerversjon med utførlig adgangskontroll.

Demoversjon

Du får tilsendt demoversjon av MonArkII pr e-post ved henvendelse til Miclis as.

Det er en komplett versjon med begrensning i antall poster som kan registreres. Det følger  med en del registreringer, brevmaler og eksempler for å komme lett i gang.

  Nyheter
 

Mer informasjon

Hent over MonArk-II.pdf (225 kb) der du finner en utførlig beskrivelse av systemet.

 

Web basert

MonArkII har en egen modul for presentasjon av arkiv og postliste på Internett eller Intranett