Firmapost at miclis.no
Tlf: 61246560
Faks: 61246561

MBA

MBA ble opprinnelig utviklet på 90-tallet som en DOS applikasjon for næringsmiddeltilsynet, med laboratorium, bedriftsregister med tilsyn, kjøttkontroll og miljørettet helsevern. Senere ble systemet delt, slik at MBA nå kun omfatter prøveflyten i laboratorier innen mat-, vann- og miljøprøver.

MBA2X
Laboratoriesystem med aner tilbake til 1985 er fortsatt i bruk. Se håndbok.

MBA3X
En videreutvikling basert på eMil-programmet inneholder både fagsystem for miljørettet helsevern og laboratorium. Systemet går i utgangspunktet om hverandre med MBA2X i det det bruker de samme tabellene.