Firmapost at miclis.no
Tlf: 61246560
Faks: 61246561

Miljørettet helsevern


eMIL er et fagsystem for Miljørettet Helsevern i kommunene. Systemet holder oversikt over tilsynsobjekter og er et hjelpemiddel i daglig saksbehandling.
Se bilder

Februar 2009:
eMil og MBA slås sammen. Nytt program MBA3X omfatter både Arkiv/brevjournal, miljørettet helsevern og Laboratorium. Les mer

Januar 2008:

eMil er oppdatert med program for å lage rapporter. Alle rapportene presenteres som Excel Pivot tabeller slik at brukeren selv kan filtrere og gruppere data etter behov. eMil lagrer en rekke elementer i en strukturert database. Det gir mulighet til å fordele nøkkeltall på kommuner/bydel, bransjer, saksbehandlere, arkivkoder, status, periode m.m. Data presenteres på bedriftsnivå, tilsynsbesøknivå, pålegg/vedtaknivå og på sak/arkiv/brevjournalnivå.

 Rapporteringen gir svar på spørsmål som:

  • Antall godkjente barnehager og skoler fordelt på kommuner.
  • Antall utførte befaringer, feltarbeid, veiledninger osv fordelt på f.eks saksbehandler, måned, kommune og/eller bransje.
  • Antall forhåndsvarsler og pålegg/vedtak fordelt på f.eks saksbehandler, måned, kommune og/eller bransje.
  • Antall journalposter inn- og utgående fordelt på arkivnøkler, f.eks klagesaker, støysaker osv.

Med Excel er det lett å snu og vende på data i Pivot-tabeller, samt presentere tallene grafisk som diagram.

Brukere av eMil kan hente oppdatering her. Dere må også kjøre dette programmet på hver maskin. Når eMil er oppdatert finner dere et nytt ikon nede til venstre i programmet.Sett inn din e-post adresse er det står navn@domene.no og trykk på knappen: