Firmapost at miclis.no
Tlf: 61246560
Faks: 61246561

MICLIS/PC MLx

Miclis/PC MLx laboratoriesystem er et moderne laboratoriesystem for medisinske laboratorier. Det er spesielt designet for å ivareta kompleksiteten i mikrobiologiske sykehuslaboratorier med bakteriologi, serologi og virologi, men kan også brukes til biokjemi.

MLx versjon 5.x bygger på tidligere versjoner med et effektivt brukergrensesnitt.  Miclis MLx følger KITH XML standard for rekvisisjon og svar, og sender også med PDF versjon av svar slik det er godkjent i laboratoriet. Systemet har grensesnitt mot alle aktuelle instrumenter. Det har web-grensesnitt for EPJ slik at rekvirenter kan se status på prøver under arbeid og se på historikken for en gitt pasient. MLx leveres med en egen statistikkpakke og kan eksportere data til WHONET og EARSS. Det er også utviklet web-service for lesing av elektroniske rekvisisjoner IHR og oppdateringer fra Norsk Helsenetts felles rekvirentregister FRESH. For brukere av tidligere versjoner er hele historikken overført til ny SQL database.