Firmapost at miclis.no
Tlf: 61246560
Faks: 61246561

Produkter

Miclis lager standard programvare for utvalgte bransjer. Systemene tilpasses lokale behov. Systemene utvikles som Windows eller web-applikasjoner, med SQL eller DBF database.

MICLIS/PC MLx
Laboratoriesystem for medisinske laboratorier, herunder bakteriologi, serologi og virus. Systemet brukes til å registrere rekvisisjoner og generere resultatrapporter over undersøkelser og funn. Siktemålet er å gjøre prosessen enkel, rask og sikker. Les mer

SEDON/PC MBA
Laboratoriesystem for mat-, vann- og miljølaboratorier. Systemet brukes til å registrere og rapportere resultater på alle slags prøver der man ønsker å undersøke for bakterier, sopp, fysikalsk, sensorisk, kjemisk, radiologisk osv. Siktemålet er å gjøre prosessen enkel, rask og sikker. Les mer

System for Miljørettet helsevern, eMil
Journalsystem for registering av virksomheter og resultat av tilsynsbesøk innen miljørettet helsevern i kommunene. Les mer

MonArk Journalsystem
Journalsystem for registering av virksomheter og korrespondanse inn/ut basert på MS-Word. Les mer