Firmapost at miclis.no
Tlf: 61246560
Faks: 61246561

Skandale

Skandale er et delsystem for innskanning av papirrekvisisjoner til laboratoriet.

Det innskannede dokumentet lagres i egen SQL database og kan vises i MLx. Hele rekvisisjonen eller bare et utsnitt som inneholder kliniske opplysninger kan kan vises i MLx som del av prøveopplysningene. Baksiden av rekvisisjonen og andre dokumenter som f.eks svar fra referanselaboratorier kan legges inn som vedlegg.

Systemet tolker strekkodeetiketter, slik at man ved å merke rekvisisjonen med prøvenummer får en automatisk innlesing. I den grad det forekommer flere etiketter, kan operatøren velge å ta med eller droppe det innskannede arket for hver etikett/prøvenummer som forekommer.

Dersom skanneren legger de innskannede arkene som filer i jpg-format på en delt mappe, kan systemet settes opp til å hente ferdig innskannede dokumenter fra samme mappe. Dermed er selve innskanningen adskilt fra den videre behandlingen i Skandale- programmet.